امروز : پنج شنبه ، 25 مرداد 1397        ساعت :
آزمايش پاپ اسمير

 

 

پاپ اسمیر

این آزمایش به منظور تشخيص زودهنگام

سرطان دهانه رحم انجام می شود 

نمونه توسط پزشک محترم متخصص زنان گرفته می­شود.