ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 20:00
پنجشنبه 7:30 الی 19:00
جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل

آزمایشگاه سعادتی یکی از آزمایشگاه های پاتوبیولوژی کشور است که صلاحیت آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد تایید می باشد و با بهره گیری از سیستم مدیریت کارآمد ، تکنولوژی پیشرفته آزمایشگاهی و پرسنل مجرب و کارآزموده ، همواره سعی دارد خدمات پاراکلینیکی خود را در بالاتربن سطح کیفیت در استان ارائه نماید .